Tällä sivustolla Sanofi julkaisee terveydenhuollon ammattilaisten kanssa vuonna 2021 tehdyn yhteistyön taloudelliset luvut. Näin toimien Sanofi tukee omalta osaltaan lääketeollisuuden aloitetta avoimuuden edelläkävijänä.

Kenen tietoja julkaistaan?

Julkistaminen koskee terveydenhuollon ammattilaisia eli lääkäreitä, proviisoreja, farmaseutteja ja sairaanhoitajia sekä terveydenhuollon organisaatioita, kuten yhdistyksiä ja liittoja.

Yhteistyömme potilasjärjestöjen kanssa

Meille on tärkeää ymmärtää terveydenhuoltohenkilöstön ja potilaiden tarpeet. Juuri siksi teemme yhteistyötä terveydenhuollon eri toimijoiden ja potilasjärjestöjen kanssa. Yhteistyömme on avointa, läpinäkyvää ja suomalaisten terveyden edistämiseen aidosti pyrkivää.

Meille on myös tärkeää, että kaikki yhteistyömme noudattaa alan lakeja ja määräyksiä. Vahvan perustan muuraavat Suomen lääketeollisuuden, Euroopan lääketeollisuuden (EFPIA) ja Sanofi-konsernin selkeät toimintaohjeet.