Miksi kestävä kehitys on meille tärkeää?

Me Sanofilla uskomme, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on myös taistelu paremman terveyden ja hyvinvoinnin puolesta ympäri maailman.

Maapallon ilmaston lämpeneminen voi johtaa äärimmäisiin sääolosuhteisiin, elintarvikepulaan, juomaveden saannin vaikeuksiin ja lisääntyneisiin ilmansaasteisiin. Se myös luo suotuisat olosuhteet malarian kaltaisten vektorivälitteisten tautien leviämiselle ja siitepölyyn liittyvien allergioiden lisääntymiselle. Tällainen kehitys vaikuttaa meihin kaikkiin.

Sen takia nopeutamme sitoumuksiemme toteuttamista ja muutamme ilmastotavoitteemme konkreettisiksi teoiksi näyttäen esimerkkiä niin sisäisten kuin ulkoisten kumppaniemme kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Number-one

Hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja
nollapäästöiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Sitoumuksiemme tarkoituksena on vähentää päästöjä Sanofissa ja koko arvoketjussamme seuraavien vuosikymmenien aikana.

Tavoitteenamme on vähentää toimintojemme aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, missä olemme jo hyvällä tiellä. Olemme liittyneet RE100-aloitteiseen, ja julkisesti sitoutuneet käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä kaikissa toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä. Ranskan toimitiloissamme tämä on jo toteutunut! Olemme myös kehittämässä myyntiajojamme ympäristöystävällisemmiksi ottamalla käyttöön ekologisemman ajotavan ja -kulttuurin, parantamalla polttoainetehokkuutta ja vähentämällä matkustamista.

Päästöjen vähentämiseksi olemme käynnistäneet hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelmia koko toimitusketjussamme ja autamme toimittajiamme liittymään tähän mukaan. Energize-ohjelmassa teemme yhteistyötä yhdeksän muun lääkeyrityksen kanssa edistääksemme yhteisten toimintaketjujemme siirtymistä uusiutuvaan energiaan.

Kuinka luokittelemme kasvihuonepäästöjämme?

Soveltamisalat 1, 2 ja 3 ovat tapoja luokitella erilaisia hiilidioksidipäästöjä, joita yritys tuottaa omalla toiminnallaan ja laajemmin koko arvoketjussaan.

scope-1

Soveltamisala 1

Suorat päästöt omista tai hallinnassa olevista lähteistä (esim. fossiilisten polttoaineiden ja kemikaalien käyttö tuotantolaitoksilla).

scope-2

Soveltamisala 2

Välilliset päästöt, jotka aiheutuvat yrityksen toimintaan liittyvästä sähkönkulutuksesta.

scope-3

Soveltamisala 3

Kaikki muut välilliset päästöt, jotka syntyvät yrityksen arvoketjussa.

Number-two

Pienennämme hiilijalanjälkeämme ja otamme käyttöön kiertotalousratkaisuja

Tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme ottamaan kaikissa tuotantolaitoksissamme käyttöön vesihuolto- ja tehostamissuunnitelmat vuoteen 2030 mennessä. Yhdelläkään tuotantolaitoksella ei tule muodostumaan kaatopaikkajätettä, ja yli 90 prosenttia jätteestä tullaan uudelleenkäyttämään, kierrättämään tai hyödyntämään vuoteen 2025 mennessä. Seuraamme, hallitsemme ja vähennämme päästöjämme kaikilla tuotantolaitoksilla vuoteen 2025 mennessä.

Number-three

Parannamme tuotteidemme ympäristöprofiilia

Tavoitteen saavuttamiseksi pyrkimyksemme on ottaa ekosuunnittelu käyttöön kaikissa uusissa tuotteissamme vuoteen 2025 mennessä ja myydyimmissä tuotteissamme vuoteen 2030 mennessä. Ekosuunnittelulla tarkoitetaan tuotteen hiilijalanjäljen pienentämistä suunnitteluvaiheessa, millä on vaikutusta sen koko elinkaareen; tuotannosta pakkaukseen, toimitukseen ja käytön jälkeiseen kierrätykseen.

Olemme myös kehittämässä ja operoimassa globaalia ohjelmaa, jolla edistetään käyttämättömien lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja pakkausten vastuullista käyttöä ja asianmukaista hävittämistä vuoteen 2030 mennessä.

leaf
Esimerkki ekosuunnittelusta
Rokotteiden pakkaaminen ilman läpipainopakkauksia:

Sanofi on yksi maailman suurimmista rokotteiden valmistajista. Yksi aloitteemme ekosuunnitteluun liittyen koskee rokotepakkausten muovisten läpipainopakkausten korvaamista pahvisilla pakkauksilla vuoteen 2027 mennessä. Jo tällä pienellä muutoksella pystytään vähentämään noin 80 tonnia PVC-muovia vuodessa ja pienentämään kuljetustilaa 50 prosentilla pienempien pakkausten ansiosta.

Hiilidioksidipäästöjen kompensointiohjelmamme

Olemme kehittämissä yhteisöihin keskittyvää hiilidioksidipäästöjen kompensointiohjelmaa, jossa ei vain vähennetä tai poisteta ilmakehän päästöjä. Pyrimme löytämään ohjelmaan hankkeita, jotka tasapuolisesti sekä tuottavat suurta määrää hyvitystä että vaikuttavat myönteisesti yhteisöihin ja ympäristöön.

Kompensointiohjelmassamme tuetut hankkeet ovat:

500 hehtaaria mangrovemetsää* ennallistetaan metsittämällä, jolloin säilytetään rannikon suojelun ja kalastusresurssien kannalta välttämätön mangrove-ekosysteemi.

*Odotetaan kansallisten viranomaisten lopullista hyväksyntää.

18 250 energiatehokasta liettä toimitetaan Kenian maaseutualueiden kotitalouksiin, joiden ruoanlaitto on riippuvainen mangrove- ja metsäalueiden biomassasta.