Ympäristövaikutusten hallinta on olennainen osa Sanofin tavoitetta suojella elämää.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja sillä on valtava vaikutus ihmisten elämään ja terveyteen. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuoden 2030 ja 2050 välisenä aikana ilmastonmuutos aiheuttaa arviolta 250 000 kuolemantapausta lisää vuosittain. Ilmaston lämpenemisen seurausten rajoittamiseksi Yhdistyneet kansakunnat esittelevät hiilineutraaliuden ratkaisuna, joka tasapainottaa kasvihuonekaasujen muodostumista ilmakehässämme.
Sanofi pyrkii minimoimaan toimintansa ja ympäristövaikutukset Planet Mobilization -ohjelmallaan. Se kattaa tuotteiden koko elinkaaren aina raaka-aineista valmiiden tuotteiden käytön loppuun asti.

PM MAT-FI-2100853 - 1.0 - 08-2021, elokuu 2021