Globaalina lääkealan yhtiönä koemme vastuuksemme osallistua joihinkin vaikeiden haasteiden ratkaisemiseen.

Sanofin integroidun yhteiskuntavastuustrategian tavoitteena on terveemmän ja kestävämmän maailman rakentaminen varmistamalla terveydenhuollon saatavuus maailman köyhimmille ihmisille ja keskittymällä vastaamaan suurimpiin täyttämättömiin tarpeisiin.

Integroituna yrityksen ”Play to Win”-liiketoimintastrategiaan, yhteiskuntasitoumuksemme perustuvat neljään keskeiseen pilariin, joiden avulla pystymme ainutlaatuisella tavalla luomaan muutosta, yhä suuremmalla vaikutuksella. Näitä ovat lääkkeiden kohtuuhintainen saatavuus, suureen lääketieteelliseen tarpeeseen kohdistuva tutkimus- ja tuotekehitys sekä ympäristönsuojelu.

Paikallinen näkökulma

Globaalina yhtiönä voimme vaikuttaa yhteiskuntavastuuseemme maailmanlaajuisesti parhaiten pääkonttoriltamme käsin. Sanofi Suomi on ylpeästi osa yhtiötä, joka on yhteiskuntavastuussa toimialamme kärkipaikalla: vuonna 2022 Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) nimesi Sanofin yhdeksi kestävyyteen sitoutuneimmista yhtiöistä ESG-arvioinnissaan.

Paikallisella tasolla pyrimme myös edistämään kunnianhimoisia maailmanlaajuisia tavoitteitamme sitouttamalla työyhteisöjämme toimiin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme ja annamme takaisin paikallisyhteisöillemme.

Lääkkeiden kohtuuhintainen saatavuus

Sitoudumme varmistamaan lääkkeiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden maailmanlaajuisesti ja samalla edistämään terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä.

Kuvateksti: Tohtori Ariany Widiastuty tutkii Salimia julkisessa terveyskeskuksessa Penyengat Olakissa Jambin maakunnassa Indonesiassa

Affordable Access
Maailmanlaajuinen terveysyksikkö (GHU)

Global Health Unit (GHU) on Itsenäinen, voittoa tavoittelematon liiketoimintayksikkömme, jonka tarkoituksena on tarjota välttämättömiä lääkkeitä 40:ssä matalan tulotason maassa.

Humanitäärinen ohjelma harvinaissairauksille

Autamme niitä, jotka sairastavat harvinaissairauksia ja eivät saa hoitoa: lahjoittamme heille vuosittain 100 000 lääkepulloa.

Globaali saatavuussuunnitelma

Kehitämme maailmanlaajuista saatavuussuunnitelmaa kaikille uusille valmisteillemme, jotta ne olisivat saatavilla kahden vuoden kuluttua lanseerauksesta mahdollisimman monessa maassa.

Lisää on tulossa.

Tutkimus ja tuotekehitystä merkittäviin lääketieteellisiin tarpeisiin

Mahdollistamme innovatiivisia rokotteita ja lääkkeitä polion ja unitaudin hävittämiseksi sekä pyrimme vähentämään lapsuusiän syöpäkuolemia.

Kuvateksti: 12-vuotias Guy, kuvassa isänsä kanssa, on ensimmäinen lapsi, joka on saanut innovatiivista suun kautta annettavaa hoitoa unitautiin kotikaupungissaan Mushiessa Kongon demokraattisessa tasavallassa

Unmet-needs
Taistelumme polioa vastaan

Sanofi on toimittanut 40 vuoden ajan miljardeja poliorokoteannoksia maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä sairaus on melkein hävitetty.

Yhteistyömme unitaudin torjumiseksi

Olemme 21 vuoden ajan tehneet yhteistyötä WHO:n kanssa unitaudin torjumiseksi ja sitoutuneet sen hävittämiseen vuoteen 2030 mennessä. Sanofi on ainoa lääkeyhtiö, joka jatkaa innovatiivisten lääkkeiden kehittämistä sairauden hävittämiseksi.

Lapsuusiän syövät

Syöpä on johtava lasten kuolinsyy. Tutkimus- ja tuotekehitystiimimme on sitoutunut kehittämään innovatiivisia lääkkeitä pediatrisiin syöpiin.

Lisää on tulossa.

Terve maapallo

Jatkamme toimintamme ja tuotteidemme koko elinkaaren ajan aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämistä.

Kuvateksti: Siivousoperaatio, jonka Sanofin työntekijät toteuttivat Garrarusin rannalla, Irlannin Waterfordissa

planet-care
Hiilineutraalius

Sanofi on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden kaikissa toiminnoissaan ja arvoketjussaan vuoteen 2030 mennessä.

Hiilijalanjälki

Sanofi pyrkii ottamaan käyttöön kaikilla tuotantolaitoksillaan vesihuolto- ja tehostamissuunnitelmat vuoteen 2030 mennessä.

Tuotteidemme ympäristöprofiili

Sanofin tavoitteena on ottaa käyttöön ekosuunnittelu kaikissa uusissa valmisteissamme vuoteen 2025 mennessä ja myydyimmissä valmisteissamme vuoteen 2030 mennessä.

Työpaikalla ja sen ulkopuolella

Haluamme rakentaa työyhteisöä, jossa kaikki otetaan huomioon. Samalla haluamme edistää yhteistyötä useiden eri järjestöjen sekä yhteisöjen kanssa.

Kuvateksti: Camille Cottin, Environmental Generalist-Ecotoxicology Specialist, Guilhem Rousselet, Global Packaging Platform, Deguene Ly, Support Business Global External Manufacturing, ja Philippe Nicolas, Change Program Coordinator, Ranska

workplace
Monimuotoinen ylempi johto

Sanofi on sitoutunut rakentamaan ja edistämään mahdollisimman edustavaa johtajuutta.
Johtajuutta, joka heijastelee maailmaa, jossa elämme sekä työskentelemme.

Yhteiskunnalliset ja taloudelliset sitoumuksemme yhteisöissä

Sanofi edistää vastuullisuutta paikallisissa ekosysteemeissä, joissa toimimme.

Vapaaehtoistyöohjelma

WeVolunteer-ohjelmassamme kaikki työntekijämme saavat kaksi vapaapäivää vuodessa. Nämä päivät haluamme käytettävän hyväntekeväisyyteen ja paikallisyhteisöjen hyväksi.