Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksenä Sanofi Oy siirtyy 1.1.2022 alkaen käyttämään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdyn taloudellisen yhteistyön julkistuksen perusteena oikeutettua etua. Terveydenhuollon ammattilaisen mahdollisuus kieltää tietojensa julkistaminen säilyy.

Yhteistyön julkistaminen on lääketeollisuuden Euroopan laajuinen hanke, johon Suomessa ovat sitoutuneet Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset. Jäsenyritykset julkistavat kaikki terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemäänsä yhteistyöhön liittyvät rahasummat omilla verkkosivuillaan. Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö on tärkeää esimerkiksi uusien lääkeinnovaatioiden kehittämisessä, terveydenhuollon tarpeiden kartoittamisessa ja lääketurvallisuuden varmistamisessa.

Yhteistyötä koskevia tietoja on tähän mennessä julkistettu vuosilta 2015 - 2019. Yksilötason tiedot on julkaistu vuosittain Sanofin kotisivuilla, jos terveydenhuollon ammattilainen on antanut siihen suostumuksensa. Jos suostumusta ei ole saatu, Sanofi on julkaissut vain kokonaissummat yhteenlaskettuina. Tämä käytäntö on Euroopan laajuinen.

Oikeutettuun etuun siirtyminen tarkoittaa sitä, että Sanofi ei jatkossa pyydä yhteistyökumppaneilta erikseen suostumusta tietojen julkistamiseen. Terveydenhuollon ammattilaisella on kuitenkin edelleen oikeus kieltäytyä tietojensa julkistamisesta. Näin halutessaan hänen on aktiivisesti itse ilmoitettava asiasta Sanofin julkistamisasioita koskevaan sähköpostiosoitteeseen. Tällöin tietoja ei julkisteta nimellä vaan yhteenvetomuotoisena siten, ettei yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa. Henkilöllä on oikeus vastustaa tietojensa julkistamista myös jälkikäteen, jolloin tiedot tullaan viivytyksettä poistamaan julkisista rekistereistä.

Kaikkien osapuolten etu on avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä kasvattaa ja ylläpitää luottamusta alan toimintaan. Yhteistyön ja sen arvon on tärkeää olla läpinäkyvää, jotta mahdolliset sidonnaisuudet ja yhteydet ovat avoimesti tarkasteltavissa.

Suomen Lääkäriliitto ry ja Suomen Apteekkariliitto kannattavat oikeutetun edun käyttämistä julkistamisen perusteena. Toimintatapa tukee molempien liittojen halua lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lääketeollisuusyhteistyössä.