Maailman syöpäpäivä 2022: Syövän ja vanhenemisen yhteyden ymmärtäminen

Maailman väestö on keskimäärin vanhempaa kuin koskaan aiemmin, mikä koskee myös syöpää sairastavia. Maailman syöpäpäivänä Sanofi haluaa lisätä tietoisuutta ikääntymiseen ja syöpiin liittyvistä ongelmista sekä kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeydestä, jotta ikääntyvät syöpää sairastavat saavat tarvitsemansa tuen voidakseen elää laadukasta elämää vielä pitkään.

When Cancer Grows Old: kun syöpäpotilaat selviävät sairautensa kanssa iäkkäiksi

Viimeaikaiset lääketieteelliset läpimurrot ovat tuoneet toivoa ja parempia hoitotuloksia syöpäpotilaille, ja Sanofi on sitoutunut uusien teknologioiden ja innovatiivisen tutkimuksen avulla kehittämään uuden sukupolven syöpähoitoja parantaakseen potilaiden elämää. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, etteivät tehokkaammat hoitovaihtoehdot ole ainoa syöpäpotilaiden elämänlaatua parantava tekijä.

Vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaden ihmisten lukumäärän odotetaan kaksinkertaistuvan1. Myös syöpäpotilaat ovat entistä vanhempia. Arviolta 37% uusista syöpätapauksista maailmanlaajuisesti diagnosoidaan yli 70-vuotiailla2, ja tämän osuuden ennustetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä3. Ihmisten eläessä pidempään ja syöpähoitojen parantuessa tulee entistä useampi saamaan syöpädiagnoosin vanhalla iällä. Yhä useampi potilas on myös käynyt läpi syöpähoidot ja elää useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä diagnoosin jälkeen. Tämä suuntaus aiheuttaa merkittävän taakan yksilöille, perheille, yhteisöille ja terveydenhoitojärjestelmille maailmanlaajuisesti4.

Maailman syöpäpäivänä Sanofi on ylpeä sitoutuessaan auttamaan kaikkia syöpäpotilaita elämään vanhoiksi. When Cancer Grows Old-aloitteemme toteutetaan yhteistyössä maailmanlaajuisen syöpäyhteisön kanssa, ja sen tavoitteena on tarjota alusta, jolla syövän ja vanhenemisen yhteydestä voidaan kertoa, ja jolla voidaan aloittaa keskustelu haasteista, joita vanhenevat syöpäpotilaat sekä heidän perheensä ja yhteisönsä kohtaavat.

Täyttymättömät tarpeet menettelytavoissa ja terveydenhoidossa

Vuonna 2020 Sanofi nimitti taloustieteellisen tiedon yksikön (Economist Intelligence Unit) tunnistamaan puutteita menettelytavoissa syöpään ja ikääntymiseen liittyen. Cancer and Aging: Policy Responses to Meeting the Needs of Older People -raportissa käsitellään sitä, kuinka yhteiskunta voisi vastata entistä paremmin syöpään sairastuneiden ikääntyvien ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin. Merkittäviä löydöksiä olivat esimerkiksi yksilöidyt resurssit seulonnassa ja hoidoissa, entistä parempi kliininen tieto iäkkäistä potilaista, vahvempi tuki sairauteen liittyvän psykososiaalisen taakan jaksamiseksi ja monialatyöryhmät vanhuuteen liittyvistä monimutkaisista terveysongelmista selviämiseksi5. Lue koko raportti tästä.

Elämänlaatu syöpädiagnoosin jälkeen

Useimmilla syöpähoidoilla pyritään pidentämään aikaa ilman syöpää tai ilman syövän leviämistä, ja siksi meidän pitää ajatella paitsi eloonjäämistä, myös elämänlaatua. Elämänlaatu on erilaista riippuen hoitoihin pääsystä, iästä diagnoosivaiheessa, syövän asteesta, ja tuesta, jota potilas saa terveydenhuoltojärjestelmästä ja läheisiltään. Syöpädiagnoosin saaminen on stressaava tilanne, joka vaikuttaa paitsi potilaan, myös potilaan läheisten mielenterveyteen. Kaikkein akuuteimman diagnoosi- ja hoitovaiheen jälkeenkin syövän uusiutumisen pelko ja huoli kognitiivisten toimintojen tai fyysisten kykyjen mahdollisesta huononemisesta on potilaiden henkisenä taakkana niillä, jotka elävät pitkään syöpädiagnoosin jälkeen.

Sanofi on tehnyt sopeutumisoppaita elämänmuutoksiin sopeutumiseen erikoistuneiden psykologien kanssa auttaakseen syöpäpotilaita ja heidän läheisiään selviämään syöpädiagnoosiin liittyvästä akuutista stressistä ja oppimaan elämään sairauden kanssa hoitojen jälkeen. Tavoite on auttaa potilaita löytämään uusia näkökulmia ja inspiroida selviämään kriisistä ja uudesta tilanteesta. Löydät sopeutumisoppaat tästä.

Viitteet

  1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Ageing 2017 - Highlights (ST/ESA/SER.A/397).
  2. Globocan. Global Cancer Observatory Cancer Tomorrow. World Health Organization International Agency for Research on Cancer Website. 2018. http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-isotype?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=65%2B&apc_male=0&apc_female=0. Accessed on 26 Nov, 2019.
  3. Globocan. Global Cancer Observatory Cancer Tomorrow. World Health Organization International Agency for Research on Cancer Website. 2018. http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-line?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=65%2B&apc_male=0&apc_female=0. Accessed on 26 Nov, 2019.
  4. Pilleron, S., Sarfati, D., Janssen‐Heijnen, M., Vignat, J , Ferlay, J., Bray, F. and Soerjomataram, I. (2019), Global cancer incidence in older adults, 2012 and 2035: A population‐based study. Int J Cancer, 144: 49-58. doi:10.1002/ijc.31664.
  5. Cancer and Aging: Policy Responses to Meeting the Needs of Older People (2020). https://cancerandageing.eiu.com/