Keuhkosyöpä on yksi eniten syöpäkuolemia maailmanlaajuisesti aiheuttavista syövistä, ja keuhkosyöpädiagnoosiin liittyy suhteellisen korkea kuolleisuus. Syöpähoidot ovat mullistuksessa, kun alan tiedemiehet etsivät uusia keinoja taistella pahanlaatuisia syöpäsoluja vastaan. Sanofi on keskittynyt vahvasti uuden sukupolven syöpähoitojen kehittämiseen myös keuhkosyöpään.

Uusia ja jopa elämää mullistavia lääkkeitä toivottavasti saadaan potilaiden avuksi tulevaisuudessa, kun syntyy uutta teknologiaa ja kehitetään uusia molekyylejä, jotka tappavat syöpäsoluja joko suoraan tai potilaan omaa immuunisysteemiä hyödyntäen.

Keuhkosyöpä – yksi tappavimmista syövistä

Sata vuotta sitten keuhkosyöpä oli harvinainen sairaus. Tänä päivänä se on tupakoinnin yleistymisen myötä toisiksi yleisin syöpätyyppi ja aiheuttaa eniten syöpäkuolemia1,2. Suomessa noin 2300 ihmistä kuolee keuhkosyöpään vuosittain3. Keuhkosyöpätutkimus – paitsi keuhkosyövän syiden ja vaikutusten tutkimus, myös uusiin hoitoihin tähtäävä tutkimus – on johtanut merkittäviin löytöihin ja edistysaskeliin, joita edelleen hyödynnetään. Nykyään ymmärretään, ettei keuhkosyöpä ole vain yksi sairaus, vaan usean erilaisen sairauden ryhmä, joista kullakin on sille tyypillinen molekyylitason kohdeprofiili.

”Koska keuhkosyöpä on yksi johtavista syöpäkuolleisuuden aiheuttajista ja sen elinajan ennuste on suhteellisen huono verrattuna muihin syöpiin, on keuhkosyöpä tärkeä fokus Sanofille. Olemme hyvin innoissamme jo markkinoilla olevista sekä kehitysvaiheen innovatiivisista hoidoistamme, jotka toivottavasti muodostuvat merkittäviksi hoitovaihtoehdoiksi keuhkosyöpäpotilaille”

- Tuuli Ranki, lääketieteellinen asiantuntija, hematologia/onkologia, Sanofi Genzyme

Keuhkosyöpähoitojen tulevaisuus

Kemoterapia on tärkeä hoitomuoto useimmissa syövissä, niin myös keuhkosyövässä. Nykyaikaisessa syövän hoidossa on kuitenkin monia tapoja taistella kasvainta vastaan kohdennetummin, jolloin voidaan minimoida kemoterapian käyttöön liittyvät laajat haittavaikutukset. Tutkijat ovat esimerkiksi kehittäneet niin kutsuttuja monoklonaalisia vasta-aineita, joiden vaikutus on hyvin kohdennettu, eikä vaikuta haitallisesti koko ihmisvartalossa. Jotkut näistä vasta-aineista herättävät potilaan oman immuunisysteemin taistelemaan syöpää vastaan, mikä on niin sanottua syövän immunoterapiaa. Tutkijat kehittävät myös uudenlaisia vasta-aineiden ja lääkkeiden yhdistelmiä, joissa monoklonaalisiin vasta-aineisiin on sitoutunut erittäin tehokkaita kemoterapiamolekyylejä, jotka näin ohjautuvat tarkasti kasvaimeen pienempinä ja vähemmän haitallisina annoksina4.

Sanofin taistelee syöpää vastaan monella rintamalla

Sanofi panostaa uuden sukupolven innovatiivisiin syöpälääkkeisiin ja tutkimusta edistetään hyödyntäen monenlaista teknologiaa. Tarkalla fokuksella, omalla erityisosaamisella ja kumppanuuksilla alan johtavien toimijoiden kanssa Sanofin tutkijat kehittävät uusia ja mullistavia lääkkeitä syöpäpotilaille maailmanlaajuisesti.

”Meidän perustuksemme syöpätaistelussa ovat vahvistuneet monenlaisten teknisten lähestymistapojen hyödyntämisellä uudenlaisten lääkkeiden kehittämisessä. Mitä enemmän ”aseita” meillä on käytössämme syöpätaistelussa, sitä enemmän mahdollisuuksia tutkijoilla on löytää tehokkaita hoitoja potilaille”

- Tuuli Ranki, lääketieteellinen asiantuntija, hematologia/onkologia, Sanofi Genzyme

Viitteet

1. Cancer.org. 2020. Key Statistics for Lung Cancer. [online] Saatavilla: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/key-statistics [Accessed October, 2021].

2. G Goeckenjan. Lung cancer - historical development, current status, future prospects. [online] Saatavilla: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20827638/ [Accessed October, 2021].

3. Syöpä 2019 – tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta. [online] Saatavilla: https://syoparekisteri.fi/assets/files/2021/07/Syopa_2019_Tilastoraportti_0107.pdf

4. Lambert JM, Morris CQ. Antibody-Drug Conjugates (ADCs) for Personalized Treatment of Solid Tumors: A Review. Adv Ther. 2017;34(5):1015‐1035. doi:10.1007/s12325-017-0519-6