Sanofin diabetestiimi toivottaa hyvää maailman diabetespäivää!

Sininen ympyrä on maailman diabetespäivän globaali symboli. Me Sanofilla olemme sitoutuneet työskentelemään yhdessä edistääksemme diabeteksen hoitoa.

Tiesitkö, että ympyrän muotoa esiintyy runsaasti luonnossa ja se on ollut vertauskuvana ihmiskunnan alkuajoista lähtien. Ympyrä symboloi yleisesti myönteisyyttä ja yhdenmukaisuutta. Se kuvastaa myös yhtenäisyyttä, elämää ja terveyttä. Sininen väri heijastaa taivasta, joka yhdistää kaikki kansat. Me sanofilaiset haluamme maailman diabetespäivänä ylpeästi osoittaa yhteenkuuluvuutta. Tänään me pukeudumme siniseen ja kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka työskentelevät diabeteksen parissa joka päivä.

Maailman diabetespäivä on YK:n julistama. Vuonna 2006, YK:n yleiskokouksessa (20. joulukuuta) valtiot ensimmäistä kertaa tunnustivat, että ei-tarttuva sairaus muodostaa yhtä suuren uhan ihmisten terveydelle kuin tarttuvat taudit, kuten AIDS, tuberkuloosi ja malaria. Päätöslauselman jälkeen 14. marraskuuta on ollut YK:n julistama Maailman diabetespäivä. Päätöslauselma kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita viettämään tätä päivää ja rohkaisee kaikkia kansakuntia luomaan kansallisia toimintasuunnitelmia diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

MAT-FI-2300555-10-2023