EUROAPI vahvistaa Sanofin jalanjälkeä Euroopassa

Kansainväliset kriisit haastavat lääkeyhtiöitä arvioimaan lääkkeiden raaka-aineiden toimitusvarmuutta aivan uudella tavalla. Sanofin ratkaisuna on lääkkeiden vaikuttavien aineiden valmistukseen Euroopassa keskittyvä EUROAPI-tytäryhtiö, joka vähentää riippuvuutta muista maanosista. Samalla Sanofi vahvistaa jalanjälkeään Euroopassa.

Sanofin Suomen toimipisteessä vieraillut Specialty Care -liiketoiminnan Pohjois-Euroopan johtaja ja Sanofin Pohjois-Euroopan vetäjä Mario Miguel Stigler (General Manager Specialty Care North Europe, North Europe Lead Sanofi) pitää tärkeänä, että riippuvuus Kiinasta pienenee. Maailmanlaajuinen hintakilpailu suosi vuosikausia tuotannon keskittymistä Aasiaan, mikä lisäsi kriisiaikojen haavoittuvuutta.

Stigler toteaakin, että ennen koronapandemian ja Ukrainan sodan kriisejä lääkkeiden tuotantoketjua tarkasteltiin etupäässä kustannusten näkökulmasta. Nyt on huomioitava paremmin myös turvallisuus ja toimitusvarmuus, minkä vuoksi yhtiö tukeutuu yhä vahvemmin Euroopan maaperään turvatakseen merkittävien ja potilaiden hoidon kannalta tärkeiden lääkkeiden tuotantoa ja saatavuutta.

EUROAPI on vaikuttavissa molekyyleissä myynniltään Euroopan Unionin suurin ja tulee työllistämään yli 3000 lääkealan ammattilaista. Pääkonttori on Pariisissa, mutta kaupallisen ja tuotekehityksen toiminnot ovat Euroopan kuudessa tuotantolaitoksessa, jotka sijaitsevat Italiassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskan kahdessa pisteessä ja Unkarissa.

- Voi sanoa, että otamme nämä asiat entistä enemmän omiin käsiimme. Olemme investoineet 117 miljoonaa euroa APIin. Voimme toimia EU:n alueella myös rajojen yli, eli siirtää toimitushäiriöiden tilanteissa tuotteita maasta toiseen, Stigler toteaa.

Kun yhtiö sitoutuu varmistamaan lääkkeiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta, niin se samalla edistää terveydenhuoltojärjestelmiä EU:n alueella. Kestävä toimitusvarmuus edellyttää suuria investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotantolaitoksiin Euroopassa.

Tutkimuksen jalanjälki Euroopassa

Stigler mainitsee merkittävinä tutkimuksen ja tuotekehityksen investointeina Belgian nanoteknologiahankkeet sekä Amsterdamin onkologiatutkimuskeskuksen, jossa kehitetään immuunijärjestelmään kuuluvien NK-solujen tuotantoa.

Belgian t&k-laitosta kehitetään yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja kumppanien kanssa. Stigler huomauttaa, että lääketieteen innovaatioita kehitetään kaikkia osapuolia hyödyttävinä kumppanuuksina, joiden tuloksena syntyy investointeja ja työpaikkoja. Tutkivan lääkeyhtiön haasteena on kuitenkin edelleen vauhdittaa t&k-prosessin alkupäätä, jotta koko ketjun kustannuksia ja viranomaisilta tulevia hintapaineita saataisiin kutistettua.

Maailman johtaviin kausi-influenssarokotteiden valmistajiin kuuluva Sanofi on myös vahvistanut Ranskan Val de Reuelin tehdaslaitoksen rokotetuotantoa 170 miljoonalla eurolla. Yhtiö myös laajentaa nelivalenttisen influenssarokotteensa tuotantoa 70 maahan.

Sosiaalinen vastuu ja terve maapallo

Tutkivan lääkeyhtiön odotetaan myös kantavan vastuuta ympäristöstä. Maapallon tulevaisuus, vihreä tuotanto ja ekologiset pakkaukset sekä Pariisin ilmastosopimus vilahtavat Stiglerin puheessa. Kysymys ei ole viherpesusta, vaan aidosta toiminnasta. Esimerkiksi julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuessaan lääkeyhtiö joutuu ottamaan kantaa näihin kysymyksiin täyttääkseen hakukriteerit.

- Suhtaudumme vakavasti planeetan tulevaisuuteen. Olemme kaikki nähneet uutiskuvia Euroopan sään ääri-ilmiöistä ja hellejaksoista. Näen yhteiskuntavastuuohjelmamme tavoitteet mahdollisuutena kehittää omaa toimintaamme kestävämpään suuntaan.

Sanofi on asettanut selkeät vuositavoitteet (lue lisää), joilla se vähentää toimintansa ja tuotteittensa elinkaaren ajan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Hiilineutraalius on tavoitteena saavuttaa kaikissa toiminnoissa ja arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Sanofi pyrkii myös ottamaan käyttöön tuotantolaitoksillaan vesihuolto- ja tehostamissuunnitelmat vuoteen 2030 mennessä.

Ranskan toimitiloissa on jo toteutunut yksi tavoite: siellä käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.

Kiehtova Suomi

Hollannin Amsterdamiin perheensä kanssa asettunut Stigler kertoo pitävänsä suomalaista kulttuuria kiehtovana, ja olevansa iloinen päästessään tutustumaan Sanofin tiimiin Espoossa sekä yhteistyökumppaneihin Suomessa. Täällä yhdistyy hänen mielestään kiinnostavalla tavalla moderni teknologia ja perinteisempi yrityskulttuuri.

Hän haluaa mainita erityisesti vierailunsa Helsingin yliopistossa tutkimushanke FinnGeniin. Tämä hanke yhdistää suomalaisten genomitietoa kansallisissa rekistereissä olevaan tietoon sairausmekanismien paremmaksi ymmärtämiseksi. Sanofi rahoittaa usean muun kansainvälisen tutkivan lääkeyhtiön kanssa FinnGeniä. Stigler tapasi myös Harvinaisten sairauksien potilasyhdistyksen edustajia. ALS on esimerkki harvinaisesta sairaudesta, jonka hoidon kehittämiseen tarvitaan uusia lääkemolekyylejä.

- Nämä haasteet ovat kiehtovia ja motivoivat työskentelemään alalla, jossa on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten elämään - ja elämän säilyttämiseen. Tiede todella muuttaa maailmaa pienin askelin Stigler sanoo.

MAT-FI-2300467