Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Sen esiintyvyys kasvaa iän myötä, ja esimerkiksi suomalaisista 75-84-vuotiaista joka viidennellä on lonkkanivelrikko ja yli kolmasosa tämän ikäisistä naisista kärsii polven nivelrikosta.

Polven nivelrikko kehittyy yleensä hitaasti ja se pahenee ajan mittaan. Oireiden vaikeusaste voi muuttua ja nivelrikkoa voi olla vain toisessa polvessa tai molemmissa.

Nivelrikkopotilaan polvessa luupintoja peittävä ja suojaava liukas rustokudos rappeutuu vähitellen ja iskuja vaimentava ja voiteleva nivelneste hajoaa, jolloin sen suojavaikutus heikkenee. Nivelrikko oireilee kipuna ja nivelen jäykkyytenä. Tyypillisesti kipu tuntuu niveltä liikuttaessa ja helpottuu levossa. Hankalaoireisessa nivelrikossa kipu tuntuu kuitenkin jatkuvana ja voi häiritä yöunta.

Polven nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa, vaan hoidon tavoitteena ovat kivun hallinta ja lieventäminen sekä toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen. Hoidon tavoitteisiin pääsyssä keskeisessä roolissa on omatoiminen liikunta ja painonhallinta.

  • Liikunnan on osoitettu vähentävän nivelrikosta aiheutuvia oireita.
  • Sopiva liikuntamuoto riippuu nivelrikkopotilaan iästä, muista sairauksista ja liikuntakyvystä.
  • Kuntouttavia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi kävely, uinti ja pyöräily.
  • Nivelen ollessa erityisen kivulias, voi olla aiheellista antaa sen levätä pahimman jakson yli.
    Liikuttaminen pitäisi kuitenkin aloittaa uudelleen heti, kun pahin kipuvaihe on väistynyt.

Jos kuntouttava hoito ei auta riittävästi oireisiin, voidaan nivelrikkoa hoitaa kipulääkkeillä ja nivelnestekorvikkeilla. Nivelnestekorvikkeet ovat niveltilaan pistettäviä aineita, jotka korvaavat vaurioitunutta nivelnestettä. SYNVISC® ja SYNVISC ONE® ovat nivelnestekorvikkeita, joiden elastisuus ja viskositeetti ovat lähellä terveen nivelnesteen ominaisuuksia. Ne voivat lievittää kipua pitkäaikaisesti, jolloin liikkuminen helpottuu.

Nivelrikkoa voidaan hoitaa myös steroidipistoksilla tai viimeisenä vaihtoehtona tekonivelleikkauksella.

Lue lisää nivelrikosta

ja SYNVISC®-hoidosta osoitteesta

1 https://www.terveyskyla.fi/niveltalo/nivelvaivat/nivelrikko
2 Synvisc® ja Synvisc One® pakkausselosteet www.synvisc.fi

PM MAT-FI-2100853 - 1.0 - 08-2021, elokuu 2021