Nivelreuma on tulehduksellinen nivelsairaus, joka kuuluu autoimmuunisairauksiin. Nivelreuman syytä ei tiedetä ja usein oireet alkavat epäspesifisesti ja kehittyvät melko hitaasti alkaen pienistä ja keskisuurista nivelistä. Tulehtunut nivel on turvonnut ja aristaa tunnusteltaessa. Muita tulehdusoireita voivat olla niveljäykkyys, väsymys ja lämpöily.1,2

Nivelreuman hoidossa tavoitteena on3:

  • varhainen diagnoosi
  • nopea hoidon aloitus tulehduksen vähentämiseksi ja eliminoimiseksi
  • kliininen remissio, eli oireeton potilas

Nivelreuman hoidolla tähdätään potilaan toiminta- ja työkyvyn palautumiseen ja säilymiseen3. Hoidossa keskeistä on tehokas ja aktiivinen antireumaattinen lääkehoito heti alkuvaiheessa (ns. yhdistelmähoito). Biologinen tai JAK-estäjähoito aloitetaan vasta kun antireumaattisella lääkehoidolla ei ole saatu riittävää vastetta hillitsemään tulehdusta kliinisen remission saavuttamiseksi1. Nivelreuman hoidossa korostuu myös moniammatillinen hoitotyö; reumakirurgia, fysioterapia, toimintaterapia ja kuntoutus.3

Sanofi ja Regeneron tekevät tiivistä yhteistyötä uusien hoitokeinojen kehittämiseksi. Yhteistyömme tähtää nivelreumapotilaiden elämänlaadun parantamiseen.

PM MAT-FI-2100853 - 1.0 - 08-2021, elokuu 2021