MS-tauti (multippeliskleroosi) on yksi yleisimmistä keskushermostoon (aivot ja selkäydin) vaikuttavista pitkäaikaisista autoimmuunitaudeista. Se voi aiheuttaa liikuntakyvyn heikentymistä ja se puhkeaa pääsääntöisesti 20 ja 40 ikävuoden välillä.1,2

MS-taudissa keskushermoston myeliini vaurioituu. Myeliini eli hermovaippa on hermosolujen jatkeita peittävää ainetta, joka auttaa keskushermoston ja kehon muiden osien välistä viestintää. Kun tämä yhteys häiriintyy, voi ilmetä useita oireita, kuten puutuneisuutta, väsymystä, näkökentän sumentumista ja koordinaatio-ongelmia.

Tauti vaikuttaa kaikkiin yksilöllisesti ja näin ollen ei ole olemassa tiettyjä oireita tai testejä, joiden avulla voidaan määritellä, onko ihmisellä MS-tauti. Tämän vuoksi taudin diagnosointi on haastavaa.1

Arviolta noin 700 000 eurooppalaisella on MS-tauti2 ja Suomessa MS-tautia sairastaa 12000 ihmistä3.

MS-tautiin ei ole tänä päivänä saatavilla parannuskeinoa, mutta kolmen keskeisen hoitokeinon avulla tautiin liittyviä oireita ja hankaluuksia voidaan hoitaa:

  • pahenemisvaiheiden hoito
  • tiettyjen oireiden hoito
  • pahenemisvaiheiden määrän vähentämiseen tähtäävä hoito (taudin kulkuun vaikuttava hoito)4

MS-tautia sairastava voi myös helpottaa oloaan jokapäiväisillä valinnoilla, jotka voivat parantaa suhtautumista tautiin ja näin auttaa myös parantamaan vointia. Liikunta, terveelliset ruokailutottumukset sekä yleinen aktiviteetin nostaminen ja sosiaalinen vuorovaikutus voivat esimerkiksi olla avuksi.

Sanofi tutkii MS-tautia jatkuvasti, keskittyen luomaan hoitokeinoja, jotka eivät ainoastaan rajoita taudin etenemistä vaan myös parantavat jo aiheutuneita vaurioita.

Lue lisää MS-taudista: 

PM MAT-FI-2100853 - 1.0 - 08-2021, elokuu 2021