Astma on keuhkoputkien limakalvon pitkäaikainen tulehdussairaus, jota sairastaa joka kymmenes suomalaisista. Astma voi alkaa missä iässä tahansa, ja taudin puhkeamiseen liittyy sekä perinnöllisiä että ympäristön tekijöitä.1,2

Astman tavallisia oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Oireet johtuvat siitä, että keuhkoputken tulehtunut ja turvonnut limakalvo reagoi herkästi erilaisiin ärsykkeisiin. Astmaoireet ovat vaihtelevia ja joskus kohtausmaisia. Diagnoosi perustuu taudille tyypillisiin oireisiin ja keuhkoputkien supistelutaipumuksen osoittamiseen erilaisilla hengitystietutkimuksilla.1,2

Astman hoidon tavoitteina ovat oireettomuus, keuhkojen normaalin toiminnan säilyttäminen ja pahenemisvaiheiden estäminen. Astman lääkehoidossa tärkeintä on astmatulehduksen rauhoittaminen säännöllisesti käytettävällä hengitettävällä kortisonilla, jonka lisäksi lääkäri määrää tarvittaessa lisälääkkeitä oireiden hoitoon.1,2

Enemmistö astmaatikoista sairastaa lievää tai keskivaikeaa tautia, jonka oireet pysyvät tulehdusta hillitsevän lääkehoidon avulla hallinnassa. Pieni osa potilaista sairastaa vaikeaa astmaa, joka oireilee maksimaalisesta, oikein käytetystä lääkehoidosta huolimatta. Nykyään joidenkin vaikean astman alatyyppien hoitoon voidaan harkita kohdennettuja, biologisia lääkehoitoja.1,4

Asthma-quiz
Maailman astmapäivänä Sanofi haastaa astmaa sairastavat pohtimaan sairautensa hoitotasapainoa

Maailman astmapäivänä Sanofi julkaisee "Airless facts on asthma" -myyttikampanjan. Sen tarkoituksena on murtaa yleisiä myyttejä ja auttaa astmaa sairastavia pohtimaan, onko heidän sairautensa hallinnassa vai rajoittaako se elämää tarpeettomasti.

1Hengitysliitto. Hengityssairaudet: Astma. Osoitteessa: https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/astma (Viitattu 8.4.2020)
2Astma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012. Osoitteessa: www.kaypahoito.fi (viitattu 26.03.2020).
3Salomaa E. Astma. Lääkärikirja Duodecim, 26.8.2019. Osoitteessa: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00009 (viitattu 26.3.2020).
4Terveyskylä.fi: Allergia- ja astmatalo. Osoitteessa: www.terveyskyla.fi/allergia-astmatalo/astma (viitattu 8.4.2020).

PM MAT-FI-2100853 - 1.0 - 08-2021, elokuu 2021