Quick navigointivalikko :

 1. Siirry sisältöön
 2. Siirry pääosaa menu
 3. Siirry Hae työkalu
 4. Siirry ohjevalikkoon
 5. Siirry moduulit
 6. Siirry pikanäppäinten luettelo

Ohje-valikosta :

 1. Sanofi maailmanlaajuisesti |
   
 2. Sivustomme |
   
 3. Ryhmä sivustoja |
   
 4. Yhteydenotot ja lääkeneuvonta |
 5. Sivustokartta |
 6. Ohje
 1. Fonttikoko

  Pienennä fonttikokoa Kasvata fontin kokoa  
 
 

Nettisivujen käyttöehdot

Yhteydenotot ja lääkeneuvonta

Sanofi Oy

PL 505
Revontulenkuja 1
02100 Espoo
Puh. 0201 200 300

Sisältö :

Sanofin nettisivujen käyttöehdot

Tämä sivu sisältää näiden nettisivujen käyttöehdot. Avaamalla ja käyttämällä Aventis Pharma Oy:n ja Sanofi-Synthelabo Oy:n, Sanofi Groupin (jäljempänä "sanofi-aventis") nettipalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esiteltyjä käyttöehtoja sekä hyväksyy sanofi-aventiksen tietosuojalausekkeen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua verkkopalvelun sivuilta.

 
Lista suorat linkit jaksoihin :

Kehotamme, että käyttäjä käy läpi nämä käyttöehdot säännöllisin väliajoin, sillä käyttöehtoja voidaan muuttaa aika ajoin ja ilman erillistä ilmoitusta.

1. Immateriaalioikeudet

Sanofi-aventis –konserniin kuuluva sanofi-aventis omistaa ja ylläpitää näitä verkkosivuja. www.sanofi.fi-verkkosivut ja niiden sisältö, kuten tavaramerkit, logot ja verkkotunnukset (yhdessä jäljempänä "Sivusto") on suojattu immateriaalioikeuksia suojaavien lakien nojalla ja ne ovat sanofi-aventis -konsernin tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta tai niiden osalta on myönnetty asianmukainen käyttöoikeus.

Sivuston sisällön tai sisällön osan millä tahansa tavalla toteutettu osittainen tai kokonaan kopioiminen, jäljentäminen, muuntaminen, uudelleen julkaiseminen, lataaminen, tallentaminen, vääristäminen, siirtäminen tai jakeleminen ei ole sallittu ilman sanofi-aventis -konsernin antamaa nimenomaista etukäteistä suostumusta. Tämä ei estä lehdistöä käyttämästä Sivuston materiaalia edellyttäen, että immateriaalioikeuksia ja muita oikeuksia kunnioitetaan. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita Sivustosta. 

Sanofi-aventis pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty. Sanofi-aventis pidättää itsellään mm. kaikki oikeudet koskien sanofi-aventiksen ja sen valmistamien tuotteiden nimiä, logoja ja tavaramerkkejä, kuten myös sen yhteistyökumppaneiden tuotenimiä ja tavaramerkkejä.

Seuraavan tekijänoikeuksia koskevan maininnan tulee sisältyä kaikkiin Sivustoa kokonaan tai osittain kopioitaessa valmistuviin tallenteisiin ja kopioihin: "COPYRIGHT 2005–2017 SANOFI. ALL RIGHTS RESERVED" tai "COPYRIGHT 2005–2017 SANOFI. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN".

Sivuston sisällön vääristäminen, muuntaminen tai muuttaminen on kielletty. Sanofi-aventis varaa oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos sen immateriaalioikeuksia loukataan.

2. Informaation luonne

Sivustolla mainittu informaatio, erityisesti taloudellisia tietoja koskeva informaatio, ei ole kehotus sijoittaa yhtiöön. Informaatio ei ole hankkimistarjous eikä julkinen ostotarjous, eikä se ole myöskään tarjous sanofi-aventis –konsernin osakkeiden tai muiden sanofi-aventiksen liikkeelle laskemien arvopapereiden hankkimiseksi, ostamiseksi tai kaupan käymiseksi niillä. Sanofi-aventis –konserni mainitsee käyttäjälle erityisesti, että Sivustolla olevaa taloudellista informaatiota päivitetään säännöllisesti.

Sivustolla voidaan julkaista asiantuntijoiden tiettyä alaa koskevia lausuntoja ja otteita lehtikirjoituksista. Tällainen informaatio edustaa vain kyseisten asiantuntijoiden tai sanomalehtien näkemyksiä eikä välttämättä vastaa sanofi-aventis -konsernin näkemystä. Kyseiset asiantuntijat eivät ole sanofi-aventis –konsernin työntekijöitä eikä sanofi-aventis -konserni maksa heille lausunnosta eikä lausunnon hyödyntämisestä. Sanofi-aventis ei vastaa asiantuntijoiden tai sanomalehtien esittämän tiedon oikeellisuudesta eikä täydellisyydestä. Asiantuntijoiden lausunnot kuvastavat vain kyseisten asiantuntijoiden henkilökohtaisia näkemyksiä, eikä niitä tulee pitää sanofi-aventiksen näkemyksenä eikä sanofi-aventis ole vastuussa niistä.

Tämä Sivusto sisältää terveyteen, fyysiseen kuntoon, lääkealaan ja erilaisten sairauksien hoitoon liittyvää informaatiota, joka on tarkoitettu yksinomaan luonnollisten henkilöiden käytettäväksi. Informaatio on annettu vain informaatiotarkoituksessa eikä sen ole tarkoitettu korvaavan oman lääkärisi tai apteekin tarjoamia neuvoja. Sivuston sisältämää tietoa ei tule käyttää sairauden tai fyysisen ongelman taudinmääritykseen eikä Sivustolla esitellyn lääkevalmisteen tilaamiseksi. Käyttäjän on aina syytä konsultoida omaa lääkäriään tai apteekkia.

3. Linkit muille sivustoille

Sanofi-aventis ei vastaa millään tavalla niistä sivuista, joihin sanofi-aventiksen verkkosivuilta on linkkiyhteys. Sanofi-aventiksella ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa sellaisten sivujen sisältöön, jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin sanofi-aventiksen toimesta. Sanofi-aventiksen Sivuston ja ulkopuolisen, kolmannen osapuolen sivuston välinen linkki ei myöskään viittaa siihen, että sanofi-aventis hyväksyisi kyseiset kolmannen sivut tai sivujen käyttötarkoituksen.

Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia tarvittavista toimenpiteistä Sivuston suojaamiseksi mm. viruksilta ja muilta Sivustoa vahingoittavilta piirteiltä, kuten ns. troijalaisilta tai muilta vastaavilta Sivustoa saastuttavilta kohteilta.

Kolmansien sivustot voivat sisältää Sivustoon johtavia linkkejä. Tällaisia linkkejä ei tulisi rakentaa ilman sanofi-aventiksen antamaa nimenomaista etukäteistä lupaa. Sanofi-aventis ei ole missään tilanteessa vastuussa siitä, että tällaiset kolmansien sivustot eivät ole käytettävissä eikä sanofi-aventis tarkasta, valvo, hyväksy eikä muutoinkaan ole vastuussa tällaisten sivujen sisältämistä tai tarjoamista sisällöistä, mainoksista, tuotteista tai materiaaleista.

4. Evästeet (”cookies”)

Sanofi-aventiksen nettipalvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sanofi-aventis käyttää ns. evästeitä (”cookies”). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään. Näin palveluja voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmiksi. Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei kuitenkaan välttämättä voi täysin hyödyntää sanofi-aventiksen tarjoamia nettipalveluja.

4.1 Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että verkkoympäristö ja nettipalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Sanofi-aventis järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Sanofi-aventis ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

5. Vastuunrajoitus

Sanofi-aventis tekee parhaansa Sivustolla olevan informaation paikkaansa pitävyyden ja päivittämisen varmistamiseksi. Sanofi-aventis varaa oikeuden muuttaa Sivuston sisältöä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta. Sanofi-aventis ei kuitenkaan voi täysin taata Sivuston kautta välitetyn tiedon paikkaansa pitävyyttä, tarkkuutta, päivittämistä tai täydellisyyttä. Tämän vuoksi, sanofi-aventis -konsernin tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttamaa välitöntä vahinkoa lukuun ottamatta, sanofi-aventis –konserni ei vastaa seuraavista vahin-goista:

 • Sivustolla välitetyn informaation epätarkkuus, paikkaansa pitämättömyys tai pois jääminen;
 • kolmannen tahon vilpillisyydestä johtuva Sivuston sisällön muuttaminen, joka johtaa vahinkoon;
 • mikä tahansa muu välitön tai välillinen vahinko, riippumatta sen syystä, luonteesta tai seurauksista, vaikka sanofi-aventis olisi ollut tietoinen tällaisen vahingon mahdollisuudesta, riippumatta johtuuko vahinko (a) mahdollisuudesta tai mahdottomuudesta päästä Sivustolle; (b) Sivuston käytöstä, mukaan lukien vahinko tai virus, joka on voinut saastuttaa tietokonejärjestelmäsi tai muun tuotteen ja/tai (c) suoraan tai epäsuorasti Sivuston kautta annetun informaation tunnustamisesta.

Kaikki sanofi-aventiksen Sivuston ja muiden verkkosivustojen aineisto toimitetaan sellaisenaan, ilman minkäänlaista, välillistä tai välitöntä takuuta. Sanofi-aventis ei anna mitään nimenomaista eikä hiljaista sitoumusta siitä, että materiaali sopisi kaupallisesti hyödynnettäväksi tai käytettäväksi tiettyyn tarkoitukseen.

Sivustolla ei vähennetä kuluttajalle pakottavan lain säännöksen nojalla kuuluvia oikeuksia.

Sanofi-aventiksen vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

6. Sivuston saatavuus

Käyttäjä tunnustaa, että (I) ei ole teknisesti mahdollista, että Sivusto olisi täysin virheetön ja että sanofi-aventis ei voi ottaa Sivuston virheettömyydestä vastuuta; (II) virheiden johdosta Sivustoon ei väliaikaisesti ole pääsyä ja (III) että Sivuston ylläpito voi vaikuttaa haitallisesti sanofi-aventis –konsernin valvontamahdollisuuksien ulkopuolella oleviin tahoihin tai kohteisiin, kuten sanofi-aventis –konsernin ja käyttäjän välisiin tai sanofi-aventis –konsernin ja muiden järjestelmien ja verkkojen välisiin tiedonsiirto- ja telekommunikaatioyhteyksiin. 

Sanofi-aventis ja/tai sen toimittajat voivat milloin tahansa pysyvästi tai väliaikaisesti muuttaa tai keskeyttää koko Sivuston tai Sivuston osan ylläpito- ja/tai parannustöiden suorittamiseksi tai Sivuston muuttami-seksi. Sanofi-aventis ei ole vastuussa muutoksista tai pitkä- tai lyhytaikaisista keskeytyksistä. 

Yksittäisiin sanofi-aventiksen ylläpitämiin verkkopalvelun osiin tai sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä.

Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö saattaa olla mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen edellyttää, että käyttäjä hyväksyy palveluun soveltuvat käyttöehdot.

7. Tuotteisiin liittyvä informaatio

Sivusto saattaa sisältää suoria tai epäsuoria viittauksia sellaisiin sanofi-aventiksen tuotteisiin tai palveluihin, jotka eivät ole saatavilla kaikissa maissa tai joita voidaan tarjota eri tavaramerkeillä varustettuina tai joihin voidaan soveltaa eri maissa erilaisia säännöksiä tai käyttöehtoja. Tällaiset viittaukset eivät  tarkoita sitä, että sanofi-aventiksella olisi tarkoitus myydä kyseisiä tuotteita, ohjelmistoja tai palveluita käyttäjän maassa.

Käyttäjää kehotetaan olemaan yhteydessä sanofi-aventiksen paikallisesta liiketoiminnasta vastaavaan tahoon ja/tai yhteistyökumppaniin kullakin alueella/kussakin maassa saatavilla olevien sanofi-aventiksen tuotteiden selvittämiseksi.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

9. Sivuston ylläpitoon liittyvät tiedot

Sivuston tuottaja

Aventis Pharma Oy ja Sanofi-Synthelabo Oy, Sanofi Group

Yhteyshenkilö

Mirka Rinkinen

Päivitetty tammikuu 04, 2018